fbpx

Polityka prywatności

1. Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu jest KBOOM Jakub Kwidziński, ul. Zamkowa 13 lok. 1, 83-300 Kartuzy, NIP 5892044480, email: kontakt@kboom.pl, tel. 606 274 602.
2. Jakie dane są zbierane?
a) Przetwarzane są dane osobowe, których podanie potrzebne jest do zarejestrowania i zalogowania tj. imię i nazwisko Użytkownika lub nick (pseudonim) oraz adres e-maili złożenia zamówienia zarówno po rejestracji jak i bez dokonywania rejestracji tj. imię oraz nazwisko Użytkownika, adres dostawy, numer telefonu oraz adres e-mail. W przypadku zgłoszenia żądania wystawienia faktury przetwarzany będzie dodatkowo numer identyfikacji podatkowej.
b) Podawanie przez użytkowników ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację w Serwisie i realizację zamówienia lub zawarcie umowy i realizację zamówienia bez rejestracji.
c) Nie istnieje możliwość korzystania ze sklepu anonimowo ani z wykorzystaniem pseudonimu, ponieważ realizacja zamówienia nie może nastąpić bez znajomości danych osobowych użytkownika.
d) W przypadku odstąpienia od umowy oraz uznania złożonej reklamacji Użytkownik może zostać poproszony o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności.
3. W jakim celu zbierane są dane osobowe?
Dane osobowe zbierane są w celu zawarcia umów sprzedaży produktów oraz informowania o przebiegu realizacji zamówienia oraz zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta klienta.
Dane osobowe mogą być również wykorzystywane do działań marketingowych za uprzednio wyrażoną zgodą. Działania te obejmują wysyłkę newslettera, prezentowanie i dostarczanie informacji o produktach, promocjach, wyprzedażach i ofertach specjalnych Administratora i jego partnerów, a także w celu prowadzenia marketingu produktów własnych i usług oraz produktów i usług Administratora i jego partnerów w inny sposób.
4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, niezbędność do wykonania umowy, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a także niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO).
5. Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem danych?
W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  • do wycofania w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych bez podania przyczyny, cofnięcie zgody spowoduje natomiast usunięcie konta Użytkownika w serwisie www.kboom.pl,
  • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ograniczenie może dotyczyć zarówno czasu oraz zakresu przetwarzania danych osobowych jednak żądanie ograniczenia dotyczącego przetwarzania danych nie wpłynie na dotychczas dokonane przez nas czynności,
  • do żądania poprawienia danych osobowych za pośrednictwem serwisu, lub dla zalogowanych Użytkowników do dokonania samodzielnego poprawienia logując się na swoje konto, a następnie przechodząc do zakładki z danymi osobowymi,
  • do żądania przekazania danych do innego podmiotu, żądanie takie należy zgłosić przez formularz kontaktowy Administratorowi, podając dokładną nazwę oraz adres Podmiotu, do którego dane Użytkownika mają zostać przez nas przekazane a przekazanie danych nastąpi po potwierdzeniu przez Użytkownika żądania w formie elektronicznej/pisemnej (przesłanie potwierdzenia żądania przez konieczne ze względu na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika),
  • do żądania od Administratora informacji o zakresie przetwarzania jego danych osobowych, a informacje te zostaną ujawnione w ciągu miesiąca od otrzymania żądania Użytkownika,
  • do zgłoszenia wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
6. Przez jaki czas moje dane osobowe będą przetwarzane?
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony do momentu zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do realizacji obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej.
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych po rozwiązaniu umowy, cofnięciu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeśli przepisy krajowe, unijne lub międzynarodowe obligują nas do retencji danych.
7. Komu powierzone mogą zostać moje dane osobowe?
a) Przetwarzane dane osobowe Użytkownika mogą być powierzane podmiotom bezpośrednio współpracującym w celu realizacji i rozliczenia zamówienia, w tym przygotowania czy dostarczenia złożonego przez Użytkownika zamówienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora
b) Przetwarzane dane osobowe lub inne dane Użytkownika mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
c) Poza celami wskazanymi w Polityce Prywatności dane Użytkownika nie będą przekazywane innym podmiotom.
d) Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
8. Jak zabezpieczone są moje dane osobowe?
W celu ochrony bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych wdrożyliśmy szyfrowanie danych, a także kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
9. Polityka cookies
a) Serwis wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies są niewielkimi plikami wysyłanymi przez serwer www i przechowywanymi przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Umożliwiają one zapamiętywanie charakterystycznych informacji dotyczących używanego urządzenia.
b) Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
c) W ramach Serwisu Usługodawca stosuje następujące rodzaje Plików cookies:
sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na Urządzeniu Usługobiorcy do czasu opuszczenia przez niego Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
stałe – Pliki cookies, przechowywane na Urządzeniu Usługobiorcy przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę,
trackingowe – Pliki cookies przechowujące informacje niezbędne do ustalenia źródła pochodzenia ruchu internetowego, służące do badania efektywności źródeł ruchu internetowego w ramach prowadzonych przez Serwis kampanii internetowych i działań marketingowych. Pliki te nadawane są na okres do 30 dni lub sesyjnie,
analityczne – Pliki cookies instalowane przez systemy analityczne badające zjawiska zachodzące w Serwisie związane z przepływem i zachowaniem Usługobiorców w celu optymalizacji Serwisu. Czas trwania tych Plików cookies jest ustalany sesyjnie lub na inny okres,
bezpieczeństwo – służą do zapewnienia bezpieczeństwa Usługobiorcy, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Usługobiorcę ustawień i personalizację interfejsu Usługobiorcy, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Usługobiorca, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
reklamowe – umożliwiają dostarczanie Usługobiorcom treści reklamowych lepiej dostosowanych do ich zainteresowań oraz rozliczania efektywności prowadzonych kampanii reklamowych w Internecie
d) Dane zebrane przez pliki cookies są wykorzystywane między innymi w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika, umożliwienia działania podstawowych funkcji serwisu w tym zapamiętywania koszyka i utrzymania sesji Użytkownika. Monitorowanie informacji o użytkownikach dokonywane jest poprzez narzędzie Google Analytics/Google Duble Click/Google Custom Click Engine/Piksel Facebook/Google Adwords/Wtyczki społecznościowe, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
e) Ustawienia dotyczące plików cookies każdy Użytkownik może zmienić w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Jeżeli ustawienia nie zostaną zmienione, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu.
f) Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż pliki cookies będą zapisane w pamięci urządzenia oraz wykorzystane przez Administratora w wyżej wskazanych celach.
10. W jaki sposób mam zgłosić żądania dotyczące moich danych osobowych?
W celu zgłoszenia czy przekazania żądania Użytkownik może skontaktować się z nami za pomocą wiadomości e-mail: kontakt@kboom.pl, zgłoszenia telefonicznego pod numerem 606 274 602 lub listownie na adres: Wydawnictwo KBOOM, ul. Zamkowa 13/1,  83-300 Kartuzy.